Skip to main content

کاهش آلایندگی

عموما کارخانجات الاینده هستند که لازم است این الایندگی ها کاهش یافته و به میزان مجاز استاندارد برسد مثال:

در واحد های اسید سولفوریک میزان مجاز الایندگی برای SO2 خروجی از ونت معادل 230 ppm میباشد. در کارخانجات موجود و در برخی واحدها این میزان به 4000 ppm هم میرسد که باید به میزان استاندارد برسد.

خروجی گاز HF در واحدهای اسید فسفریک ، سوپر فسفات ها و امثالهم باید کمتر از 100 ppm باشد تا در مرز استاندارد قرار بگیرد.

مقدار گاز خروجی HCl در واحدهای تولیدی مربوطه باید استاندارد شود این شرکت می تواند در مورد کاهش الایندگی همکاری لازم را بعمل اورد.

 

اگر قصد خرید این محصول را دارید همین حالا با کارشناسان ما تماس بگیرید...